18 ივლისს საქართველოს ეროვნული პლატფორმის სამუშაო ჯგუფების გაფართოებული შეხვედრა