საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრების ოქმები:

 1. 04.03.2015
 2. 14.01.2015
 3. 16.01.2015
 4. 21.04.2015
 5. 28.05.2015

სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების ოქმები:

 1. WG2 – 23.03.2015
 2. WG1 – 29.05.2015
 3. WG1 – 23.01.2015
 4. WG2 – 04.11.2015
 5. WG2 – 28.05.2015
 6. WG2 – 06.05.2015
 7. WG2 – 09.02.2015
 8. WG2 – 27.01.2015
 9. WG2 – 30.06.2015
 10. WG3 – 28.05.2015
 11. WG3 – 13.07.2015
 12. WG3 – 16.03.2015
 13. WG3 – 23.01.2015
 14. WG3 – 24.04.2015
 15. WG4 –  17.03.2015
 16. WG4 – 26.01.2015
 17. WG4 – 30.05.2015

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის საერთო კრება – 11.02.2015