საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრების ოქმები:

  1. 15.01.2016
  2. 15.07.2016
  3. 15.08.2016
  4. 19.02.2016
  5. 21.03.2016
  6. 22.04.2016
  7. 25.11.2016
  8. 29.12.2016