31.05.2021 – საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა

17.05.2021 – საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა

30.04.2021 – საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა