31.05.2021 – საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 

17.05.2021 – საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 

30.04.2021 – საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა