საკოორდინაციო საბჭოს განახლებული სია

ლაშა ტუღუში – საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე. ფონდი ლიბერალური აკადემია თბილისი.

ნიკა სიმონიშვილი – პირველი სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.

მაკა ჯახუა – პირველი სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი, ასოციაცია და რადიო „მწვანე ტალღა“.

დავით ცისკარიძე – მეორე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი, საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების ცენტრი.

კონსტანტინე ჟღენტი – მეორე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი, საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია.

ნინო ჩხობაძე – მესამე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები.

 

ნუკრი ყველაშვილი – მეოთხე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი, ახალგაზრდული ალტერნატივა.

ცირა მესხიშვილი – მეოთხე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტი“.

თამარ გაბისონია – მეხუთე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება.

ნუგზარ კოხრეიძე – მეხუთე სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორი, სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“.