საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრების ოქმები:

საბჭოს შეხვედრის ოქმი – 29.01.2020