აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა ეხმიანება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წინააღმდეგ მაღალი თანამდებობის პირების და ზოგიერთი მედიასაშულების მიერ დაწყებულ ნეგატიურ საინფორმაციო კამპანიას, რომელიც ერთ კვირაზე მეტია არ წყდება.