აგრარული პოლიტიკისა და სოფლის განვითარების ქვეჯგუფის წევრები:

1. ასოციაცია“ქალი და ბიზნესი“ – ნინო ელიზბარაშვილი  
2. ბიოლოგიურ მეურნეთა ასოციაცია “ელკანა” – მანანა წულაია                   
3. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი – ვახტანგ კობალაძე  
4. ევროპული გამოკვლევები საქართველოს ინოვაციური განვითარებისათვის – ოლეგ შატბერაშვილი  
5. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი – ნინო ევგენიძე                       
6. ენერგოეფექტურობის ფონდი – ვახტანგ ზარქუა                    
7. იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია “თანხმობა” – ივანე ხარაშვილი     
8. კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტი – თემური თორდინავა
9. საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი    – დავით ცისკარიძე  
10. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა – რუსუდან სიმონიძე   
11. საქართველოს ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია ”საქართველოს ჩაი” – თენგიზ სვანიძე
12. ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია – ნანა ფიროსმანაშვილი            
13. ფონდი „კავკასიის ეკოლოგია“ – ლევან ცხაკაია                              
14. ფონდი ”საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი” – ლია თოდუა                             
15. ცოდნის ფონდი – თამარ კოვზირიძე  
ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო – ეკა გეგეშიძე
16. ქუთაისის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი – დიანა ჯანაშია