• ასოციაცია ,,მერკური” – ქ. ზუგდიდი
  • ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო – ქ. ქუთაისი
  • მეგობრობის ხიდი ქართლოსი – ქ. გორი
  • საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის რეგიონალური ოფისი – ქ. ახალქალაქი
  • “ჭაობი” – აჭარა