დავების განმხილველი ორგანოს წევრები 2023 წლის 19 დეკემბერს საერთო კრებაზე ჩატარებული არჩევნების შედეგების შესაბამისად:

თენგიზ სვანიძე – ჩაის მწარმოებელთა ასოციაცია

ნატალია ხოხიაშვილი – ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის

ლია ნადარაია – ქალთა პოლიტიკური რესურს ცენტრი

დავების განმხილველი ორგანოს წევრები:

1.მანანა ბიწაძე-მიქელაძე

2.ნატალია ხოხიაშვილი

3.თენგიზ სვანიძე

4.რუსუდან სიმონიძე

5.თინათინ როსტიაშვილი