საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრების ოქმები:

 1. 09.07.2014
 2. 13.02.2014
 3. 14.11.2014
 4. 19.05.2014
 5. 19.08.2014
 6. 27.01.2014
 7. 29.12.2014

სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების  ოქმები:

 1. WG1 – 17.12.2014
 2. WG1 – 16.07.2014
 3. WG1 – 27.10.2014
 4. WG2 – 11.03.2014
 5. WG2 – 26.06.2014
 6. WG2 – 08.12.2014
 7. WG2 – 07.10.2014
 8. WG2 – 10.01.2014
 9. WG3 – 29.12.2014
 10. WG3 – 31.01.2014
 11. WG3 – 01.11.2014
 12. WG3 – 04.04.2014
 13. WG3 – 24.07.2014
 14. WG3 – 28.02.2014
 15. WG4 – 19.03.2014

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის საერთო კრება – 17.01.2014