საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრების ოქმები:

 1. 27.03.2017
 2. 06.12.2017
 3. 20.11.2017
 4. 29.11.2017
 5. 04.10.2017
 6. 03.05.2017
 7. 03.08.2017
 8. 22.09.2017
 9. 13.04.2017
 10. 20.03.2017
 11. 24.01.2017
 12. 24.02.2017

სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების ოქმები:

 1. WG2 – 26.04.2017
 2. WG5 – 21.02.2017
 3. WG2 – 17.11.2017
 4. WG2 – 21.06.2017
 5. WG3 – 17.03.2017
 6. WG3 – 19.03.2017
 7. WG3 – 29.09.2017
 8. WG4 – 05.09.2017
 9. WG4 – 29.03.2017
 10. WG5 – 20.10.2017
 11. WG5 – 10.05.2017