საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრების ოქმები:

 1. 03.05.2012
 2. 04.04.2012
 3. 16.06.2012
 4. 22.02.2012
 5. 25.07.2012
 6. 26.10.2012
 7. 28.01.2012

სამუშაო ჯგუფების შეხვედრების ოქმები:

 1. WG1 – 29.03.2012
 2. WG2 – 25.05.2012
 3. WG2 – 26.03.2012
 4. WG2 – 25.05.2012
 5. WG3 – 30.07.2012
 6. WG3 – 22.03.2012
 7. WG3 – 23.04.2012
 8. WG4 – 15.06.2012
 9. WG4 – 23.03.2012

საერთო კრების ოქმი 

24.12.2012