კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ქვეჯგუფის წევრები:

1. ასოციაცია” ათინათი” – გია ხასია

2. ასოციაცია ”მერკური” – ნანა თოდუა

3. ასოციაცია ”ქალი და ბიზნესი” – ნინო ელიზბარაშვილი

4. ახალგაზრდული ცენტრი საქართველო – თამარ ტარტარაშვილი

5. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრი – ნატო ბაჩიაშვილი

6. ცოდნის ფონდი – თამარ კოვზირიძე

7. იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია “თანხმობა” -იულია ხარაშვილი

8. კავკასიის ქალები საუნივერსიტეტო – ნანა გოგოხია

9. კავკასიური მოზაიკა – ნაირა ბეპიევი

10. კავკასიური სახლი საქართველო – გიორგი შიოშვილი

11. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი – შორენა ლორთქიფანიძე

12. კულტურულ ჰუმანიტარული ფონდი ”სოხუმი” – ალა გამახარია

13. მეწარმე ქალთა ფონდი – მერი გელაშვილი

14. მშვიდობიანი და საქმიანი კავკასია – ალუ გამახარია

15. ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი – ნინო კალანდარიშვილი

16. პედაგოგთა კავშირი „განათლება და სამყარო“ – ნანული რამიშვილი

17. რეპატრიანტთა კავშირი – ლეილა ნაროუშვილი

18. საერთაშორისო ფონდი ”ლეა” – მარინა სოლომონიშვილი

19. სათემო ფონდი ”ადგილის დედა” – გიორგი ძამუკაშვილი

20. ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია – ნანა ფიროსმანაშვილი

21. ფონდი ღია საზოგადოება – საქართველო – ივანე ჩხიკვაძე

22. ახალგაზრდული ალტერნატივა – ნუკრი ყველაშვილი

23. დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი – ტატო ირემაძე

24. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ცენტრი – ნატო შავლაყაძე

25. ასოციაცია ,,იმედი“ დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისთვის – ქრისტინა კილანავა

26. ასოციაცია “გადავარჩინოთ მომავალი თაობა” – მერაბ გამსახურდია