1. სულხან სალაძე – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია – კომისიის თავმჯდომარე
  2. დავით ცისკარიძე – საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკის განვითარების ცენტრი
  3. ნინო ჩხობაძე – საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები
  4. ნუკრი ყველაშვილი – ახალგაზრდული ალტერნატივა
  5. თამარ გაბისონია – საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება