საქართველოს ეროვნული პლატფორმა ეხმიანება ევროკომისიის მიერ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებულ ევროპული პერსპექტივის რეკომენდაციას.