საქართველოს ეროვნული პლატფორმის მიმართვა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს.