საქართველოს ეროვნული პლატფორმის პოზიცია საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობის თაობაზე