აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმამ განახორციელა საქველმოქმედო აქცია უკრაინელი კოლეგების მხარდასაჭერად.შემოწირულობით შემოსული თანხა,რომელიც შეადგენდა 3.000 ევროს, გადაირიცხა უკრაინის პლატფორმის ეროვნული კოორდინატორის მიერ მოწოდებულ საბანკო ანგარიშზე.