პროგრესი მედიის შესახებ ევროკავშირის რეკომენდაციის შესრულების გზაზე.