აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა ევროპარლამენტის წევრებს და ევროპულ საბჭოს მიმართავს