საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების განცხადება შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ავტორიზაციასთან დაკავშირებით