„9 პირობა/დათქმისთან“ დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული პლატფორმა აქტიურად მუშაობდა და კვლავ განაგრძობს მუშაობას კონკრეტულ წინადადებებსა და ინიციატივებზე. მოვუწოდებთ პარლამენტს სამუშაო პროცესი წარმართოს ინკლიუზიურობის პრინციპის დაცვით და უზრუნველყოს სამოქალაქო სექტორის ფართო ჩართულობა.