2022 წლის 11 მარტს, ონლაინ პლატფორმა ზუმის გამოყენებით, მესამე სამუშაო ჯგუფის მიერ შერჩეული თემატიკის გათვალისწინებით, გაიმართა მორიგი სექტორული შეხვედრა თემაზე – “ნარჩენების მართვის სისტემა – გურიის მხარის მუნიციპალიტეტებში არსებული ნარჩენების მართვის სისტემის შესახებ”.

სექტორული შეხვედრის ფორმატის ფარგლებში, განიხილეს ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება ნარჩენების მართვის სისტემის პრაქტიკასა და ამ მიმართულების არსებულ პრობლემებს. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ექსპერტებმა წარადგინეს გურიის რეგიონის 2021 წლის ნარჩენების მართვის ანგარიში.

შეხვედრში მონაწილეობდნენ როგორც საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები, ისე სფეროს ექსპერტები.

თავის მხრივ, განხილვებში მონაწილეობდნენ წარმომადგენლები აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი უწყებებიდან:

 გურიის მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულოები

საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია