2015 წლის 1 ივნისს ჩატარდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის შეხვედრა, სადაც ჩამოყალიბდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშკრულების 412 მუხლით გათვალისწინებული სამოქალაქო საზოგადოების პლატფორმა.

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შეხვედრის ოქმი