საქართველოს ეროვნული პლატფორმის  განცხადება აღმოსავლეთ პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნებისთვის ევროპული პერსპექტივის აღიარების შესახებ