საქართველოს ეროვნული პლატფორმის განცხადება მმართველი პარტიის მიერ ხელშეკრულების ანულირების გადაწყვეტილების შესახებ