საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების მიმართვა