2018 წლის 15 აგვისტოს, აღმოსავლეთ პარტნირობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმას, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას და საქართველოს ეროვნული პლატფორმის რეგიონალურ წარმომადგენლობა ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.
მემორანდუმი მიზნად ისახავს ურთიერთთანამშრომლობის გაძლიერებას ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობისთვის, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 372-ე მუხლის შესაბამისად, რეგიონში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ევროპული ინტეგრაციის პროცესის შესახებ, სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის უზრუნველყოფას ასოცირების სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში, საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის ხელშეწყობას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, რეგიონულ განვითარებას და რეგიონულ დონეზე თანამშრომლობას, ასევე მოქალაქეთა ჩართულობას ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილეების მიღების პროცესში.