განცხადება საქართველოში წინასაარჩევნოდ შექმნილ მედია გარემოსთან დაკავშირებით