საქართელოს ეროვნული პლატფორმა მოუწოდებს საარჩევნო კომისიებს, არცერთი საჩივარი დატოვონ მიუკერძოებელი გადაწყვეტილების გარეშე და გამოავლინენ ყველა დარღვევა