ეროვნული პლატფორმის საჯარო მიმართვა სახელმწიფო ტყის მიწების რეგისტრაციის უკონტროლო პროცესის შეჩერების შესახებ