საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, მონაწილეობა მიიღეს ევროპასთან ინტეგრაციისა და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტების მიერ ორგანიზებულ ერთობლივი სხდომაზე.