საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების განცხადება მთავრობაში მიმდინარე სტრუქტურული ცვლილებების თაობაზე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან დაკავშირებით