გვინდა დავადასტუროთ ჩვენი ერთგულება თანამიმდევრული, ინკლუზიური პროცესის მიმართ, რომელიც ევროკავშირის 12-პუნქტიანი გეგმის შესრულების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების აუცილებელ ჩართულობას მოითხოვს.