საქართველოს ეროვნული პლატფორმა მკაცრად გმობს ნებისმიერი იმ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას, რომელიც სხვადასხვა ფორმით ჩართულია ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების მხარდამჭერ პროცესში.