აღმოსავლეთის პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის 2012 წლის 15 სექტემბერს გამართული კონფერენციის „საპარლამენტო არჩევნები და საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პერსპექტივები“