განცხადება საქართველოში წინასაარჩევნოდ შექმნილი მედია გარემოს შესახებ