აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის იმპიჩმენტის საკითხზე არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება