კანონპროექტი მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საჯარო განცხადება