2013 წლის 1 მაისს ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო  დღეს საქართველოში ლგტბ უფლებადამცველებსა