აღმოსავლეთ ფარტნიორობი სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის განცხადება საქართველოს მთავრობის მიერ ევროკავშირის 75 მილიონიან დახმარებაზე უარის თქმის შესახებ