საქართველოს ეროვნული პლატფორმის განცხადება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ