მივმართავთ უმრავლესობას, რეგლამენტით დადგენილი პროცედურების შესაბამისად, უმოკლეს ვადებში მოახდინოს კანონპროექტზე უარის თქმის გადაწყვეტილების რეალიზება და სრულად გააუქმოს ეს ინიციატივა.