საქართველოს ეროვნული პლატფორმა გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში დაგეგმილ მნიშვნელოვან ცვლილებებს ეხმიანება