2022 წლის, 17 იანვარს, ონლაინ პლატფორმა ზუმის გამოყენებით, მესამე სამუშაო ჯგუფის მიერ შერჩეული თემატიკის გათვალისწინებით, გაიმართა მორიგი სექტორული შეხვედრა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან, რომელზეც განიხილეს და იმსჯელეს ენერგეტიკის სტრატეგიის დოკუემნტზე.

შეხვედრში მონაწილეობდნენ როგორც საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები, ისე სფეროს ექსპერტები და სამოქალაქო აქტივისტები. თავის მხრივ, განხილვებში მონაწილეობდნენ წარმომადგენლები ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან.