აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წლიური ანგარიში – 2020 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.