საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების განცხადება ცხინვალის რეგიონში გამართულ ე.წ საპრეზიდენტო არჩევნებსა და რეფერენდუმთან დაკავშირებით