საქართველოს ეროვნული პლატფორმის განცხადება საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით