აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის განცხადება ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შესახებ